kancelaria radcy prawnego

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego DE IURE ET FACTO kierowana przez radcę prawnego Beatę Juszkiewicz-Kulig specjalizuje się w obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pomoc prawna świadczona jest przez Kancelarię również w formie przyjmowania zleceń na poszczególne usługi.

Podstawowym celem Kancelarii jest szybkie reagowanie na zmiany zachodzące przede wszystkim w tych gałęziach prawa, które związane są z bieżącą działalnością podmiotów występujących w obrocie gospodarczym. Dotyczy to zwłaszcza tak często zmieniających się dziedzin prawa jak prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, budowlane, pracy etc.
W dobie zwykłej codzienności prowadzenia działalności gospodarczej – Kancelaria negocjuje z kontrahentami swoich klientów, opracowuje i opiniuje kontrakty handlowe, reprezentuje klientów w licznych procesach sądowych, doradza – szukając korzystnych rozwiązań – mając zawsze w swojej odpowiedzi DE IURE ET FACTO czyli działalność zgodną z prawem i rzeczywistością.

Wyróżnikiem Kancelarii jest bogata wiedza prawnicza poparta doświadczeniem w obsłudze pomiotów gospodarczych, zaangażowaniem w realizowane projekty, szybkością i skutecznością działania. Kancelaria dostosowuje się do indywidualnych potrzeb swoich klientów, starając się ułatwić podejmowanie decyzji zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a związanych z funkcjonowaniem na rynku gospodarczym oraz zapobiec konsekwencjom braku konsultacji z profesjonalnym pełnomocnikiem. Celem, który Kancelaria konsekwentnie realizuje jest prowadzenie obsługi prawnej na jak najwyższym poziomie i zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Największą wartością jest dla nas zaufanie, którym obdarzyli nas dotychczasowi klienci.

Zapraszam do współpracy
Beata Juszkiewicz-Kulig
Radca prawny

Porady prawne przez internet. katowice


2008 sekol